Pro­cu­ro­rii îl acu­ză pe Bo­dog

Romania Libera - - Eveniment -

Co­mi­sia Ju­ri­di­că a Se­na­tu­lui ia în dis­cu­ţie ce­re­rea DNA de apro­ba­re a înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le împo­tri­va se­na­to­ru­lui Flo­rian Bo­dog. Anche­ta DNA vi­ze­a­ză fap­te ca­re ar fi fost să­vârși­te de Bo­dog în vre­mea în ca­re aces­ta a fost mi­nis­tru al Să­nă­tă­ţii. Co­mi­sia Ju­ri­di­că es­te con­du­să de Ro­bert Ca­zan­ci­uc (PSD).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.