Astra, egal cu Bo­toșani

Romania Libera - - Sport -

Astra Gi­ur­giu a ter­mi­nat la ega­li­ta­te cu FC Bo­to­şani, scor 2-2, în pri­ma eta­pă a Li­gii I de fot­bal, edi­ţia 2019-2020. A fost, to­to­da­tă,me­ci­ul de de­but pen­tru am­bii teh­ni­ci­eni ai ce­lor do­uă for­mații, Dan Ale­xa, res­pec­tiv Ma­ri­us Croi­to­ru. Oas­pe­ţii au con­dus cu 2-0, prin go­lu­ri­le lui Ro­dri­guez și Ongen­da, însă Astra a re­dus din di­fe­ren­ţă până la pau­ză prin Va­len­tin Ghe­or­ghe, iar is­ra­e­lia­nul Da­vid Ti­ram a res­ta­bi­lit sco­rul fi­nal, în mi­nu­tul 73. În eta­pa vi­i­toa­re, Astra joa­că pe te­re­nul lui Po­li Ia­şi,iar FC Bo­to­şani pri­meş­te vi­zi­ta Vo­lun­ta­ri­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.