Bogdan Li­cu, des­pre ca­zul So­ri­na: „Me­to­de nu toc­mai le­ga­le“

Romania Libera - - Eveniment -

Procurorul ge­ne­ral in­te­ri­mar, Bogdan Li­cu, a de­cla­rat că pa­şa­por­tul fe­ti­ţei din Baia de Ara­mă a fost oprit de că­tre un pro­cu­ror al Sec­ţi­ei pen­tru in­ves­ti­ga­rea in­frac­ţi­u­ni­lor din Jus­ti­ţie pen­tru că exis­tau in­di­cii că do­cu­men­tul ar fi fost ob­ţi­nut “prin me­to­de nu toc­mai le­ga­le”. „Cu pri­vi­re la pa­şa­port, în mo­men­tul în ca­re a fost re­tras pa­şa­por­tul au exis­tat anu­mi­te in­di­cii că ar fi fost ob­ţi­nut prin mij­loa­ce nu toc­mai le­ga­le. Mai mul­te nu pot să vă spun. În mo­men­tul de fa­ţă s-au re­zol­vat mai mul­te din­tre aces­te as­pec­te. În pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re ve­ţi ve­dea re­zul­ta­tul. Nu a fost ni­meni pus sub învi­nu­i­re sub acest as­pect, dar atunci au exis­tat da­te şi in­di­cii pri­vind ne­re­gu­li exis­ten­te la mo­men­tul eli­be­ră­rii pa­şa­por­tu­lui”, a ex­pli­cat Li­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.