Ar fi tre­bu­it sta­tul ro­mân s-o sus­ţi­nă pe fos­ta șe­fă a DNA?

Romania Libera - - Eveniment -

Gu­ver­nul de la Bu­cu­rești a încer­cat să con­tes­te can­di­da­tu­ra Lau­rei Co­dru­ţa Ko­ve­si, in­vo­când ar­gu­men­tul că ace­as­ta şi-a de­pă­şit atri­bu­ţi­i­le cât timp a con­dus DNA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.