PRĂBUȘIRE Au­to­ri­tă­ţi­le sue­de­ze, an­che­tă în ca­zul avi­o­nu­lui pră­bușit du­mi­ni­că

Romania Libera - - Eveniment -

Au­to­ri­tă­ţi­le sue­de­ze au anun­ţat luni că vor des­chi­de o an­che­tă în ca­zul unu­ia din­tre ce­le mai gra­ve ac­ci­den­te de avi­on din is­to­ria ţă­rii, re­la­te­a­ză DPA. Un avi­on de mici di­men­si­uni s-a pră­bu­şit du­mi­ni­că în apro­pi­e­re de ora­şul uni­ver­si­tar Umea din pro­vin­cia Vas­ter­bot­ten din nor­dul Sue­di­ei. Toa­te ce­le no­uă per­soa­ne afla­te la bor­dul avi­o­nu­lui au mu­rit, in­clu­siv pi­lo­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.