Ur­mă­ri­re pe­na­lă pen­tru Flo­rian Bo­dog

Romania Libera - - Eveniment -

Pre­şe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, a de­cla­rat, luni, că a man­da­tat se­na­to­rii li­be­ra­li să vo­te­ze la ve­de­re în fa­voa­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le a fos­tu­lui ministru al Să­nă­tă­ţii, Flo­rian Bo­dog. El a spus că te­ma pro­ce­du­rii de înce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru fostul ministru a fost pe agen­da Bi­ro­u­lui Exe­cu­tiv al PNL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.