FCSB, meci spec­ta­cu­los

Romania Libera - - Sport -

Roş-al­baş­trii au de­bu­tat cu drep­tul în no­ul se­zon al Li­gii I,du­pă ce au învins-o pe Her­man­nstadt, la ca­pă­tul unei con­frun­tări cu șap­te go­luri, pe sta­di­o­nul din Pi­teş­ti. Re­ci­ta­lul a fost des­chis de Flo­ri­nel Co­man,în mi­nu­tul 23. Pen­tru FCSB au mai mar­cat Ioan Ho­ra (30), Den­nis Man (53) și Dra­goş Ne­del­cu (80), în timp ce go­lu­ri­le si­bi­e­ni­lor au fost reu­şi­te de Juv­hel Tso­u­mou (45+1),Ale­xan­dru Dan­dea (57) şi Ga­bri­el De­bel­juh (90+3). Pen­tru FCSB ur­me­a­ză re­tu­rul din pre­li­mi­na­ri­i­le Eu­ro­pa Le­a­gue, în com­pa­nia mol­do­veni­lor de la Mil­sa­mi.Me­ci­ul se va dis­pu­ta joi,la ora 20:00,în Mol­do­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.