Pre­mi­e­ră re­gi­zo­ra­lă

Romania Libera - - Cultură -

În se­cți­u­nea „Actori în spa­te­le ca­me­rei“de la Festivalul „Anonimul“se re­gă­sesc anul aces­ta do­uă scur­tme­tra­je ro­mânești: „Ro­ma­nian Tra­di­ti­on“, de­bu­tul re­gi­zo­ral al lui Pa­vel Bar­toș, o co­me­die ba­za­tă pe o întâmpla­re re­a­lă, pe­tre­cu­tă la o nun­tă să­te­as­că, și „Sa­lix Ca­prea“, în re­gia lui Va­le­riu Andri­uță, cel de-al doi­lea scur­tme­traj re­gi­zat de cu­nos­cu­tul ac­tor de pes­te Prut, ca­re fa­ce par­te din­tr-un trip­tic des­pre Mol­do­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.