Tur­neul Na­ţi­o­nal „Orgi­le Ro­mâni­ei“s-a încheiat

Romania Libera - - Cultură -

În bi­se­ri­ci­le din Ro­mânia exis­tă pes­te 1.000 de or­gi, un ade­vă­rat te­zaur cul­tu­ral. Tur­neul na­ţi­o­nal „Orgi­le Ro­mâni­ei“şi-a pro­pus la pri­ma sa edi­ţie, ca­re toc­mai s-a încheiat,o

in­cur­si­u­ne so­no­ră şi vi­zua­lă în lu­mea aces­tui in­stru­ment,aşa cum poa­te fi el des­co­pe­rit în Ro­mânia, tre­când prin șap­te ora­şe și adu­când în prim-plan un tânăr or­ga­nist ro­mân aflat la înce­put de ca­ri­e­ră,Vlad Vi­şe­nes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.