ALDE îi retrage spri­ji­nul po­li­tic lui Me­leșca­nu

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pur­tă­to­rul de cu­vânt al ALDE, Va­ru­jan Vos­ga­nian, a anun­ţat că for­ma­ţi­u­nea pe ca­re o re­pre­zin­tă îi retrage spri­ji­nul po­li­tic mi­nis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Te­o­dor Me­leş­ca­nu, şi o pro­pu­ne pe Ra­mo­na Mă­nes­cu pen­tru ace­as­tă func­ţie. „Am luat în dis­cu­ţie si­tua­ţia de la MAE şi am con­venit cu to­ţii că dom­nul Te­o­dor Me­leş­ca­nu şi-a fă­cut cu com­pe­ten­ţă da­to­ria în po­zi­ţia pe ca­re a avut-o“, a anun­ţat Vos­ga­nian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.