Grin­de­a­nu a an­ga­jat la ANCOM do­uă con­si­li­e­re fă­ră ex­pe­ri­en­ţă

Romania Libera - - Pagina 2 -

Es­te vor­ba des­pre Că­tă­li­na Mi­riță, fos­ta Miss Bu­zău, și Ali­na-Ga­bri­e­la Mo­dan, fi­i­ca fos­tu­lui vi­ce­pre­mi­er Paul Stă­nes­cu. Grin­de­a­nu es­te șe­ful Au­to­ri­tății Nați­o­na­le pen­tru Admi­nis­tra­re și Re­gle­men­ta­re în Co­mu­ni­cații (ANCOM) din 7 noi­em­brie 2017, însă la înce­pu­tul aces­tui an și-a an­ga­jat mai mul­te con­si­li­e­re, prin­tre ca­re Mi­riță și Mo­dan. Fe­mei­le nu au ex­pe­ri­e­nță în do­me­niu, însă au le­gă­turi de ru­de­nie cu oa­meni pu­ter­nici în stat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.