Fi­rea a pi­er­dut un pro­ces cu Ni­cușor Dan pen­tru că nu a plă­tit chel­tu­i­e­li­le de ju­de­ca­tă

Romania Libera - - Pagina 2 -

„În mai 2019, Ga­bri­e­la Fi­rea anu­nța că mă dă în ju­de­ca­tă și îmi ce­re 100.000 eu­ro pen­tru dau­ne de ima­gi­ne. A înre­gis­trat la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești do­sa­rul 14027/3/2019. Pe 12 iu­lie, Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești a anu­lat ce­re­rea de che­ma­re în ju­de­ca­tă pen­tru ne­pla­ta chel­tu­i­e­li­lor de ju­de­ca­tă. «Anu­le­a­ză ce­re­rea de che­ma­re în ju­de­ca­tă for­mu­la­tă de re­cla­man­ta pri­ma­rul ge­ne­ral al mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești, Ga­bri­e­la Fi­rea, cu se­di­ul în Bu­cu­rești, bdul Re­gi­na Eli­sa­be­ta nr. 47, sec­tor 5, în con­tra­dic­to­riu cu pârâtul Dan Ni­cușor Da­ni­el. Cu drept la ce­re­re de re­e­xa­mi­na­re, ce se va in­tro­du­ce la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești, în 15 zi­le de la co­mu­ni­ca­re. Pro­nu­nța­tă azi, 12 iu­lie 2019, prin pu­ne­rea so­luți­ei la dis­po­ziția pă­rți­lor prin mij­lo­ci­rea gre­fei in­sta­nței»“, a scris Ni­cușor Dan pe con­tul său de FB, ma­rți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.