DONAŢII

Romania Libera - - Reportaj -

Fun­da­ţia SERA pri­mea bani din donaţii. Aces­tea mer­ge­au la noi agen­ţii de adop­ţii. Agen­ţi­i­le străi­ne de adop­ţii tri­mi­te­au apoi bani pen­tru a aju­ta Pro­tec­ţia Co­pi­lu­lui în România: trai­ning, apro­vi­zi­o­nări, ori­ce. Toa­te aju­toa­re­le se tran­sfor­mau în punc­te. Ci­ne ob­ţi­nea ce­le mai mul­te punc­te pri­mea cei mai mul­ţi co­pii spre adop­ţie. Me­ca­nis­mul pus la punct de SERA con­sta în donaţii că­tre agen­ţii ca­re, la rândul lor, do­nau că­tre au­to­ri­tă­ţi­le din România și pri­me­au co­pii la schimb.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.