Se va opu­ne Gu­ver­nul can­di­da­tu­rii lui Ko­ve­si la Par­che­tul Eu­ro­pe­an?

Romania Libera - - Eveniment -

Doam­na Ko­ve­si tre­bu­ie să-și re­zol­ve pro­ble­me­le din Jus­ti­ţie. Ce vom fa­ce da­că ace­le acu­za­ţii sunt re­a­le? Eu nu știu da­că sunt re­a­le sau nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.