SPIRIT

Infrac­to­rii ci­ber­ne­tici ofe­ră on­li­ne ser­vi­cii „la ne­gru“

Romania Libera - - Eveniment -

Infrac­to­rii ci­ber­ne­tici pro­fi­tă de pe­ri­oa­da exa­me­ne­lor din tim­pul ve­rii, ofe­rind ser­vi­cii “la ne­gru” de ac­ce­sa­re şi fal­si­fi­ca­re a no­te­lor, on­li­ne, aver­ti­ze­a­ză ex­per­ţii Kas­per­sky Lab.

Astfel, o sin­gu­ră cău­ta­re on­li­ne, pe da­ta de 12 iu­nie, a dez­vă­lu­it ime­diat un fur­ni­zor de ser­vi­cii de hac­king de no­te şi di­plo­me fal­se, cu un for­mu­lar de co­man­dă uşor de ac­ce­sat, ca­re per­mi­te cli­en­tu­lui să ale­a­gă do­me­ni­ul, ni­ve­lul şi in­sti­tu­ţia emi­ten­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.