Fi­rea, la pre­zi­den­ţia­le

Romania Libera - - Eveniment - Cei de la ALDE au spus că so­lu­ţia es­te Călin Popescu Tăriceanu.“ ADRIAN ŢUŢUIANU, Pro România re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vi­ce­pre­şe­din­te­le Pro România, se­na­to­rul Adrian Ţuţuianu, a de­cla­rat, mar­ţi, într-o con­fe­rin­ţă de pre­să, la Târgo­viş­te, că Pro România tre­bu­ie să de­sem­ne­ze can­di­dat pro­priu la pre­zi­den­ţia­le, du­pă ce PSD şi ALDE au anun­ţat că vor avea pro­pri­ii can­di­da­ţi. Ţuţuianu a mai spus că de­cla­ra­ţia fă­cu­tă luni, con­form că­reia Pro România ar pu­tea să o sus­ţi­nă pe Ga­bri­e­la Fi­rea la pre­zi­den­ţia­le da­că va can­di­da in­de­pen­dent, a fost una fă­cu­tă în nu­me per­so­nal, fă­ră a se con­sul­ta cu par­ti­dul. Fi­rea, spu­ne Ţuţuianu, ar fi un can­di­dat ca­re are şan­se să ajun­gă în tu­rul doi.

„Ide­ea unei alian­ţe Pro Ro­mâniaPSD-ALDE a fost lan­sa­tă de Vic­tor Pon­ta, ca­re a spus că, pen­tru să­nă­ta­tea vi­e­ţii po­li­ti­ce din România, o ase­me­nea alian­ţă ar pu­tea să du­că un can­di­dat în tu­rul doi’’, a spus el.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.