Pro­ble­me cu Li­bra

Romania Libera - - Economie -

Crip­to­mo­ne­da Li­bra se va lan­sa du­pă eli­mi­na­rea îngri­jo­ră­rii au­to­ri­tă­ţi­lor de re­gle­men­ta­re și ob­ţi­ne­rea tu­tu­ror apro­bă­ri­lor ne­ce­sa­re, a anun­ţat un di­rec­to­rul Fa­ce­book. El a afir­mat că Li­bra nu va con­cu­ra cu mo­ne­de­le ţă­ri­lor şi nu va in­ter­fe­ra cu po­li­ti­ca mo­ne­ta­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.