Stoian, aproa­pe de Pes­ca­ra

Romania Libera - - Sport -

Du­pă des­pă­rți­rea de FCSB, Adrian Stoian es­te aproa­pe de o re­veni­re în Ita­lia. Fot­ba­lis­tul de 28 de ani es­te în ne­go­ci­eri cu Pes­ca­ra, for­mație la ca­re a mai evo­luat în se­zo­nul 2010-2011, fi­ind împru­mu­tat de la AS Ro­ma. Echi­pa a ter­mi­nat pe lo­cul 4 în sta­gi­u­nea tre­cu­tă din Se­rie B, dar a ra­tat pro­mo­va­rea în Se­rie A la ba­raj. Mij­lo­cașul de ban­dă stânga a mai ju­cat în Ita­lia la AS Ro­ma, Bari, Chi­e­vo Ve­ro­na, Ge­noa și Cro­to­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.