REŢETA FERICIRII

Romania Libera - - Familie -

Ace­as­tă car­te es­te o măr­tu­rie des­pre fi­in­ţa­re, ca­re poa­te fi, pen­tru mi­ne și pen­tru voi, fe­ri­ci­tă, în po­fi­da tu­tu­ror as­pec­te­lor tra­gi­ce ale lu­mii.

În ea nu ve­ţi gă­si re­ţe­te ale fericirii. În ea nu sunt teh­nici sau exer­ci­ţii ce duc la fe­ri­ci­re. Da­că vă in­te­re­se­a­ză fe­ri­ci­rea ca obi­ect ce poa­te fi aflat, cum­pă­rat, do­bândit, me­ri­tat, ob­ţi­nut prin ce­reri sau prin ru­gă­ci­uni că­tre Dum­ne­zeu, închi­de­ţi ace­as­tă car­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.