Ver­gne, cam­pi­on al doi­lea an con­se­cu­tiv

Romania Libera - - Auto -

Pi­lo­tul fran­cez Je­an-Eric Ver­gne (DS/Te­che­e­tah) a de­venit, du­mi­ni­că, cam­pi­on mon­dial la Formula E, com­pe­ti­ţie des­ti­na­tă mo­no­pos­tu­ri­lor su­tă la su­tă elec­tri­ce, pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, du­pă ce s-a cla­sat pe lo­cul 7 în cur­sa de la New York, ul­ti­ma din ce­le 13 man­şe din acest se­zon, câşti­ga­tă de olan­de­zul Ro­bin Frij­ns (Envi­si­on). Ver­gne (29 ani) şi-a asi­gu­rat ti­tlul mon­dial du­pă ce a câşti­gat trei cur­se în acest se­zon, acu­mu­lând în cla­sa­men­tul fi­nal al pi­lo­ţi­lor 136 de punc­te. Pe lo­cul al doi­lea în cla­sa­men­tul fi­nal s-a si­tuat el­ve­ţia­nul Se­bas­tian Bue­mi (Nis­san), cu 119 punc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.