MUZICĂ

Vi­de­o­clip fil­mat în ca­sa lui Ce­aușes­cu

Romania Libera - - Cultură -

INNA lan­se­a­ză vi­de­o­cli­pul unei pi­e­se de pe al­bu­mul „YO“,ca­re se nu­mește „Lo­cu­ra“și a fost com­pu­să de ar­tis­tă și pro­du­să de Da­vid Ci­en­te.Fil­mă­ri­le pen­tru vi­de­o­clip au avut loc la Pa­la­tul Pri­mă­ve­rii,ca­sa lui Ce­aușes­cu din Pri­mă­ve­rii.„Am fil­mat do­uă zi­le,lo­cul ara­tă im­pre­si­o­nant și toa­tă echi­pa a fost încânta­tă că sun­tem în ce­le­bra ca­să a lui Ni­co­lae Ce­aușes­cu“,a spus INNA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.