„Enes­cu și mu­zi­ca lu­mii“, la Si­naia

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţi­o­nal „Enes­cu și mu­zi­ca lu­mii“a înce­put la Si­naia pe 16 iu­lie şi va con­ti­nua până pe 22 au­gust.

Romania Libera - - Cultură - Maria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Acest proi­ect, cre­at de vi­o­lon­ce­lis­tul și pro­fe­so­rul Ma­rin Ca­za­cu, a por­nit ca o con­ti­nua­re a ideii de ge­ne­ro­zi­ta­te ca­re a ca­rac­te­ri­zat spi­ri­tul lui Ge­or­ge Enes­cu și

es­te acum una din­tre ce­le mai im­por­tan­te sce­ne de ma­ni­fes­ta­re a ti­ne­re­lor ta­len­te mu­zi­ca­le. Fes­ti­va­lul Inter­na­ţi­o­nal „Enes­cu şi mu­zi­ca lu­mii“adu­ce la Si­naia nu mai puțin de cinci or­ches­tre, com­pu­se din ti­neri și foar­te ti­neri mu­zi­ci­eni. Orches­tra Ro­mână de Ti­ne­ret va fi di­ri­ja­tă de Cris­tian Man­de­al, iar la con­cer­tul de astă­zi îl va avea ca so­list pe Şte­fan Ca­za­cu (vi­o­lon­cel).

Ro­ma­nian Sin­fo­ni­et­ta Orches­tra (di­ri­jor: Ho­ria Andre­es­cu, so­list: Ale­xan­der Sit­ko­vet­sky – vi­oa­ră) va cânta Mo­zart.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.