Orches­tra Ro­mână de Ti­ne­ret, la Ber­lin

Romania Libera - - Cultură - maria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Orches­tra Ro­mână de Ti­ne­ret și Cris­tian Man­de­al vor con­cer­ta, pe 22 iu­lie, la Fes­ti­va­lul Yo­ung Eu­ro Clas­sic de la Kon­zer­thaus, Ber­lin. Orches­tra Ro­mână de Ti­ne­ret re­vi­ne pen­tru a cin­cea oa­ră pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui Yo­ung Eu­ro Clas­sic de la Kon­zer­thaus din Ber­lin, în formula Cris­tian Man­de­al – Şte­fan Ca­za­cu,având în pro­gram: L.van Be­et­ho­ven, J. Brah­ms/A. Scho­en­berg și Ce­ai­kov­ski. Proi­ec­tul „Orches­tra Ro­mână de Ti­ne­ret – spirit enes­cian şi tra­di­ţie eu­ro­pe­a­nă“im­pli­că di­ver­se ac­ti­vi­tăți de dez­vol­ta­re cre­a­ti­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.