Or­ches­tre la Si­naia

Romania Libera - - Cultură -

Fes­ti­va­lul „Enes­cu şi mu­zi­ca lu­mii“pro­pu­ne ce­lor aflați la Si­naia în va­ca­nța de va­ră un pro­gram tot mai com­plex. Fes­ti­va­lul Inter­na­ţi­o­nal „Enes­cu şi mu­zi­ca lu­mii“are în pro­gram,ca de obi­cei, nu­me­roa­se re­ci­ta­luri

ca­me­ra­le,sus­ţi­nu­te de in­ter­pre­ţi din­tre cei mai di­fe­ri­ţi,înce­pând cu ce­le­brul Ansam­blu Vi­o­lon­cel­lis­si­mo,con­dus de Ma­rin Ca­za­cu (15 au­gust),cu un pro­gram de la cla­sic la di­ver­tis­ment,jazz, rock,con­ti­nuând cu di­ver­şi alţi in­ter­pre­ţi.

Spi­ri­tul enes­cian se re­fe­ră la acel tip de ge­ne­ro­zi­ta­te.“

MA­RIN CA­ZA­CU, VIOLONCELI­ST

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.