Orban: USR-PLUS nu ar tre­bui să ai­bă can­di­dat!

Romania Libera - - Prima Pagina -

Pre­şe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, a afir­mat mar­ţi că „ar fi fost mai bi­ne“da­că Alian­ţa USRPLUS nu şi-ar de­sem­na un can­di­dat la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le, afir­mând că în bă­tă­lia cu so­cial­de­mo­cra­ţii se „fă­râmi­ţe­a­ză“elec­to­ra­tul an­ti-PSD, po­tri­vit Ager­pres.

Orban a evi­de­nțiat că ese­nța de­mo­crați­ei es­te că „ori­ce for­mați­u­ne își poa­te de­pu­ne can­di­dat“pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le.„E drep­tul lor să îşi de­pu­nă can­di­dat,ar fi fost mai bi­ne să nu îşi de­pu­nă can­di­dat,pen­tru că în bă­tă­lia cu PSD-ul e prac­tic o fă­râmi­ţa­re a elec­to­ra­tu­lui ne-PSD sau an­ti-PSD“, a de­cla­rat li­de­rul PNL la TVR1.

E drep­tul lor să îşi de­pu­nă can­di­dat, ar fi fost mai bi­ne să nu îşi de­pu­nă can­di­dat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.