VICTIME

Doi lă­că­tu­şi me­ca­nici, ac­ci­den­ta­ţi de o grin­dă

Romania Libera - - Eveniment -

Doi lă­că­tu­şi me­ca­nici de la Ca­ri­e­ra Ro­şi­u­ţa din ca­drul Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Olte­nia au că­zut, mi­er­curi, de la apro­xi­ma­tiv trei me­tri, du­pă ce o grin­dă me­ta­li­că s-a des­prins, au in­for­mat re­pre­zen­tan­ţii Inspec­to­ra­tu­lui de Po­li­ţie Ju­de­ţe­an (IPJ) Gorj. Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, în ur­ma eveni­men­tu­lui, cei doi au fost tran­spor­ta­ţi la spi­tal, pen­tru acor­da­rea de îngri­jiri me­di­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.