SCANDAL

CNAPM Con­stan­ţa, fă­ră ser­vi­ciu pen­tru stin­ge­rea in­cen­di­i­lor

Romania Libera - - Eveniment -

Com­pa­nia Na­ţi­o­na­lă „Ad­mi­nis­tra­ţia Por­tu­ri­lor Ma­ri­ti­me“Con­stan­ţa (CN APM) nu are în pre­zent un con­tract de ope­ra­re pen­tru ser­vi­ci­i­le de pre­veni­re şi stin­ge­re a in­cen­di­i­lor şi de in­ter­ven­ţii în si­tua­ţii de ur­gen­ţă, atră­gea aten­ţia, mi­er­curi, pre­şe­din­te­le Con­fe­de­ra­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Sin­di­ca­le „Cartel ALFA“, Bog­dan Hos­su.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.