ATACURI

Pi­ra­te­rie în Gol­ful Per­sic

Romania Libera - - Externe -

Incer­ti­tu­di­nea pri­vind soar­ta pe­tro­li­e­ru­lui es­te ge­ne­ra­tă de pre­ce­den­te­le atacuri asu­pra unor na­ve în Golf și de ten­ta­ti­va Ira­nu­lui de a in­ter­cep­ta un pe­tro­li­er bri­ta­nic în ace­e­ași zo­nă, în ur­mă cu 16 zi­le. În ca­zul se­ches­tră­rii pe­tro­li­e­ru­lui ira­nian „Gra­ce 1“în Gi­bral­tar, Ma­rea Bri­ta­nie a de­cla­rat că Royal Ma­ri­nes au aju­tat la cap­tu­ra­rea na­vei pen­tru că pe­tro­lul era des­ti­nat Si­ri­ei, aliat al Ira­nu­lui, vi­o­lând em­bar­go­ul UE. Te­he­ra­nul a pro­mis re­pre­sa­lii, în timp ce unii din­tre foștii săi res­pon­sa­bi­li se află în Gi­bral­tar, încer­când ne­go­ci­e­rea eli­be­ră­rii na­vei. Li­de­rul Ira­nu­lui, aya­tol­la­hul Ali Kha­me­nei, a acu­zat Ma­rea Bri­ta­nie de pi­ra­te­rie și a pre­venit că „Re­pu­bli­ca Isla­mi­că nu va lă­sa ace­as­tă rău­ta­te fă­ră răs­puns“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.