Cîrstea, eli­mi­na­tă

Romania Libera - - Sport -

So­ra­na Cîrstea a pă­ră­sit BRD Bu­cha­rest Open, du­pă ce a fost învin­să de Ja­que­li­ne Cris­tian, nu­mă­rul 210 WTA, cu sco­rul de 6-4, 4-6, 6-2, în due­lul ro­mânce­lor din pri­mul tur al tur­neu­lui găz­du­it de Are­ne­le BNR. Be­ne­fi­cia­ra unui wild card, Ja­que­li­ne s-a im­pus du­pă 2 ore şi 20 de mi­nu­te de joc. Pen­tru ca­li­fi­ca­rea în tu­rul se­cund, ace­as­ta şi-a asi­gu­rat un cec de 3.310 do­lari şi 30 de punc­te în cla­sa­men­tul

WTA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.