MUZICĂ

Lori lan­se­a­ză pi­e­sa „GWHF“

Romania Libera - - Cultură -

„GWHF“a fost com­pu­să de Lori, împreu­nă cu Va­no­tek,cel ca­re a pro­dus pi­e­sa,când s-au întâlnit pri­ma da­tă în stu­dio.Ver­su­ri­le au fost scri­se de ar­tis­tă,ală­turi de Ra­lu­ca Pușcău, Ci­prian Mi­hoc și unul din­tre ele­vii ar­tis­tei din pri­mul se­zon „Vo­cea Ro­mâni­ei Kids“,Voi­cu Du­mi­traș. „GWHF (Gir­ls Wan­na Ha­ve Fun)“es­te o pi­e­să pli­nă de ener­gie,des­pre iu­bi­re, des­pre pri­e­te­nie,va­ră,va­ca­nță și des­pre fe­te ca­re au si­mțul umo­ru­lui. Re­cent,Lori a lan­sat do­uă pi­e­se noi, „Înain­te,Îna­poi“și „Doa­re“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.