DA­NI­EL OSMANOVICI

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pur­tă­to­rul de cu­vânt al CNAS a de­mi­si­o­nat în ur­ma scan­da­lu­lui is­cat de de­cla­rația lui pri­vind car­dul de să­nă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.