50 de ani de la pri­mul pas pe Lu­nă

Romania Libera - - Eveniment -

Una din­tre ce­le mai spec­ta­cu­loa­se reu­şi­te din is­to­ria ci­vi­li­za­ţi­ei uma­ne, ase­le­ni­za­rea din 21 iu­lie 1969 re­pre­zin­tă punc­tul cul­mi­nant al proi­ec­tu­lui Apol­lo, la ca­re au par­ti­ci­pat pes­te 400.000 de oa­meni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.