0,5%

Romania Libera - - Economie -

din PIB ar fi de­fi­ci­tul bu­ge­tar, pe pri­mul tri­mes­tru al aces­tui an, sus­ţi­ne Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.