„Aco­lo un­de cântă ra­cii“

Romania Libera - - Cultură -

Car­tea spu­ne po­ves­tea unei su­pra­vi­e­ţu­i­toa­re – Kya Clark,po­re­cli­tă Fa­ta M la şti ni i. Pă­ră­si­tă de pă­rin­ţi şi de fra­ţi,Kya lo­cu­i­eş­te sin­gu­ră într-o ca­ba­nă dă­ră­pă­na­tă,în mij­lo­cul pă­du­rii brăz­da­te de ca­na­le. În 1969, când tână­rul Cha­se Andrews es­te gă­sit mort,lu­mea bă­nu­i­eş­te ime­diat că a fost ucis de Fa­ta Mlaş­ti­nii.Să fie oa­re ade­vă­rat? Kya nu es­te nici pe de­par­te o săl­bă­ti­ci­u­ne,ci o tână­ră sen­si­bi­lă şi in­te­li­gen­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.