Ac­ci­dent pro­vo­cat de un şo­fer ador­mit la vo­lan

Romania Libera - - Eveniment -

Acci­den­tul de sâmbă­tă din Că­li­mă­neş­ti, în ur­ma că­ru­ia do­uă per­soa­ne au de­ce­dat, a avut loc du­pă ce şo­fe­rul au­to­tu­ris­mu­lui în ca­re se aflau ar fi ador­mit la vo­lan şi s-a iz­bit fron­tal de o cis­ter­nă cu ce­nu­şă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.