Ger­ma­nia își întoar­ce fața spre Ru­sia. De ce are Ru­sia ase­me­nea no­roc?

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ria No­vos­ti: „De­cla­rați­i­le re­cen­te ale re­pre­zen­ta­nți­lor pă­rții ger­ma­ne con­fir­mă fap­tul că Ber­li­nul re­nu­nță fățiș la vec­to­rul an­ti-ru­sesc din ul­ti­mii ani“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.