India lan­se­a­ză a do­ua mi­si­u­ne lu­na­ră

Romania Libera - - Eveniment -

India a lan­sat luni în spa­ţiu mi­si­u­nea lu­na­ră Chan­drayaan-2, ca­re ur­me­a­ză să de­pu­nă la 6 sep­tem­brie un apa­rat pe sa­te­li­tul na­tu­ral al Pă­mântu­lui - ce­ea ce ar ur­ma să o tran­sfor­me în a pa­tra ţa­ră din lu­me ca­re de­ţi­ne ace­as­tă teh­no­lo­gie, re­la­te­a­ză AFP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.