Ca­ram­bo­laj pe Au­tos­tra­da Soa­re­lui

Romania Libera - - Eveniment -

Pa­tru per­soa­ne au fost ră­ni­te luni di­mi­nea­ţă du­pă ce trei ma­şini s-au ci­oc­nit pe Au­tos­tra­da Soa­re­lui, sen­sul de mers că­tre li­to­ral fi­ind blo­cat. Cen­trul INFOTRAFIC din Inspec­to­ra­tul Ge­ne­ral al Po­li­ţi­ei Ro­mâne in­for­me­a­ză că cir­cu­la­ţia ru­ti­e­ră es­te între­rup­tă pe Au­tos­tra­da A2, pe sen­sul Bu­cu­reş­ti că­tre Con­stan­ţa, la ki­lo­me­trul 206, în zo­na lo­ca­li­tă­ţii Va­lu lui Traian, ju­de­ţul Con­stan­ţa, din cau­za unui ac­ci­dent. În ur­ma im­pac­tu­lui din­tre trei au­to­ve­hi­cu­le, pa­tru per­soa­ne au fost ră­ni­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.