Bri­tish Air­ways şi-a sus­pen­dat cur­se­le că­tre Cai­ro

Romania Libera - - Eveniment -

Bri­tish Air­ways şi Luf­than­sa au sus­pen­dat în mod neaş­tep­tat cur­se­le că­tre Cai­ro, înce­pând de sâmbă­tă, din mo­ti­ve de se­cu­ri­ta­te, dar nu au ofe­rit de­ta­lii pri­vind mo­ti­vul ca­re a de­ter­mi­nat o astfel de mă­su­ră, tran­smi­te Reu­ters. „Re­e­va­luăm în mod con­stant aran­ja­men­te­le de se­cu­ri­ta­te pe toa­te ae­ro­por­tu­ri­le noas­tre din lu­me şi am sus­pen­dat zbo­ru­ri­le că­tre Cai­ro pen­tru o pe­ri­oa­dă de şap­te zi­le, ca mă­su­ră de pre­cau­ţie, pen­tru a per­mi­te noi eva­luări“, a anun­ţat Bri­tish Air­ways într-un co­mu­ni­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.