Firea îl iri­tă pe Bu­za­tu

Romania Libera - - Eveniment -

Li­de­rul PSD Vas­lui, Du­mi­tru Bu­za­tu, a de­cla­rat, luni, că pro­ce­sul de de­sem­na­re a can­di­da­tu­lui par­ti­du­lui pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le tre­bu­ie ac­ce­le­rat, adău­gând că Ga­bri­e­la Firea es­te o per­soa­nă vi­zi­bi­lă, dar are „o ca­pa­ci­ta­te de a ge­ne­ra iri­ta­re foar­te ri­di­ca­tă“, având în ve­de­re că l-a iri­tat şi pe el.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.