Între­bări Esen­ţia­le

Romania Libera - - Eveniment -

Ci­ne es­te vi­no­vat pen­tru sco­rul slab de la eu­ro­par­la­men­ta­re?

„Nu e nor­mal să se dea vi­na doar pe dom­nul Drag­nea sau pe cei câţi­va co­la­bo­ra­tori apro­pia­ţi.

Ca­re sunt cri­te­ri­i­le pen­tru can­di­da­tul la pre­zi­den­ţia­le?

La Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv ar tre­bui să dis­cu­tăm cu toa­te ar­gu­men­te­le şi să spu­nem şi ca­re sunt cri­te­ri­i­le pen­tru că la o şe­din­ţă ni s-a spus de că­tre doam­na pre­mi­er că va fi va­li­dat în CEx şi pe ur­mă în Con­gres po­si­bi­lul can­di­dat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.