Dăn­ci­lă, dis­cuție cu Alia­nța

Romania Libera - - Eveniment - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pre­şe­din­te­le PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ar fi ur­mat să ai­bă, luni, o dis­cu­ţie cu Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu şi Vic­tor Pon­ta pen­tru a încer­ca să for­me­ze o coa­li­ţie pen­tru sus­ţi­ne­rea can­di­da­tu­lui PSD la pre­zi­den­ţia­le. Li­de­rul PSD a anun­ţat că dis­cu­ţia tre­bu­ie să ai­bă loc înain­te de şe­din­ţa Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv al PSD, de azi, când ar ur­ma să fie anun­ţat can­di­da­tul for­mați­u­nii. „Cu si­gu­ran­ţă voi avea o dis­cu­ţie, atât cu dom­nul Tă­ri­ce­a­nu,cât şi cu dom­nul Vic­tor Pon­ta, cred că dia­lo­gul es­te foar­te im­por­tant. Îmi do­resc o coa­li­ţie a ce­lor trei partide pen­tru a sus­ţi­ne can­di­da­tul pen­tru pre­zi­den­ţia­le, îmi do­resc ală­turi de noi să vi­nă şi sin­di­ca­te, chiar şi partide ca­re nu sunt par­la­men­ta­re, pa­tro­na­te, to­ţi cei ca­re vor să vi­nă ală­turi de PSD“, a spus Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Dia­lo­gul es­te im­por­tant pen­tru a ve­dea di­rec­ţia li­de­ri­lor.“VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ Pre­mi­er

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.