STRATEGIE

Șter­ge­rea ur­me­lor

Romania Libera - - Externe -

Re­gi­mul lui Kim Jong-un a de­venit ma­es­tru în ar­ta di­si­mu­lă­rii, tran­zi­tând, de exem­plu, bo­li­zii de lux prin cel pu­ţin cinci ţări înain­te de a ajun­ge pe so­lul nord-co­re­e­an. Mași­ni­le Mer­ce­des, pro­du­se în Ger­ma­nia, au tra­ver­sat Olan­da, apoi au că­lă­to­rit pe va­por trei luni, tran­zi­tând Ca­na­lul Suez, por­tul Da­lian în Chi­na, apoi por­tul sud-co­re­e­an Bu­san, un­de au fost tran­sfe­ra­te pe un car­gou to­go­lez, ca­re a luat di­rec­ţia Ru­si­ei. Deși CADS a pi­er­dut ur­ma mași­ni­lor, se es­ti­me­a­ză că aces­tea au ajuns într-un port ru­sesc, de un­de au fost ex­pe­dia­te la Phe­nian. În ra­port, CADS afir­mă că Phe­nia­nul im­por­tă bu­nuri de lux ur­mând ace­le­ași ru­te uti­li­za­te pen­tru alte pro­du­se de con­tra­ban­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.