Plan de suc­ce­si­u­ne

Romania Libera - - Economie -

Nu­mai un sfert din afa­ce­ri­le de fa­mi­lie au un plan de suc­ce­si­u­ne la po­zi­ţia de di­rec­tor ge­ne­ral. Şi mai pu­ţi­ne pen­tru ce­le­lal­te po­zi­ţii din to­pul ma­na­ge­men­tu­lui, ara­tă un stu­diu re­a­li­zat de De­loit­te în rândul a 800 de com­pa­nii din 58 de ţări, in­clu­siv din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.