PROMISIUNI

5,5%

Romania Libera - - Economie -

ar fi creş­te­rea eco­no­mi­că de anul vi­i­tor, du­pă ce PIB a cres­cut cu 34% fa­ţă de anul 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.