Le­fort, me­da­lie de aur

Romania Libera - - Sport -

Fran­ce­zul Enzo Le­fort a câşti­gat me­da­lia de aur în pro­ba in­di­vi­dua­lă de flo­re­tă, din ca­drul Cam­pi­o­na­te­lor Mon­dia­le de scri­mă de la Bu­da­pes­ta, du­pă ce l-a învins pe bri­ta­ni­cul Mar­cus Mep­ste­ad, în fi­na­lă, cu 15-6. În vârstă de 27 ani, Le­fort a cu­ce­rit pri­mul său ti­tlu mon­dial, du­pă ce în 2014, la com­pe­tiția găz­du­i­tă de Ka­zan, fu­se­se me­da­liat cu bronz, iar acum o lu­nă lua­se tot bron­zul la Eu­ro­pe­ne­le de la Düssel­dorf.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.