te­me­le zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Boris Johnson va eli­mi­na „Re­mai­ne­rii” și va con­strui un ca­bi­net ma­jo­ri­tar „Bre­xi­teri”, în timp ce va pre­gă­ti Ma­rea Bri­ta­nie să pă­ră­se­as­că UE

Re­dre­sa­rea Deut­sche Bank împin­ge cre­di­to­rul spre o pi­er­de­re ma­jo­ră, ta­xe de mi­liar­de de do­lari pen­tru res­truc­tu­ra­rea sa

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.