SPIRIT

Un nou in­stru­ment de­tec­te­a­ză cre­a­ţi­i­le De­ep­fa­ke

Romania Libera - - Eveniment -

De­ep­fa­ke-uri­le, ima­gi­ni­le şi fil­mă­ri­le în ca­re apar fi­guri de oa­meni cre­a­te ar­ti­fi­cial, sunt mai uşor de de­pis­tat cu aju­to­rul unei apli­ca­ţii cre­a­te de oa­me­nii de şti­in­ţă. Cer­ce­tă­to­rii de la USC Infor­ma­ti­on Sci­en­ces Insti­tu­te au cre­at un sof­twa­re ca­re reu­şeş­te să iden­ti­fi­ce De­ep­fa­ke-uri­le pe ba­za miş­că­ri­lor sub­ti­le ale fe­ţei şi ca­pu­lui. De­ep­fa­ke-uri­le sunt ace­le ima­gini şi cli­puri vi­deo în ca­re apar fi­guri ale unor per­soa­ne ge­ne­ra­te ar­ti­fi­cial cu aju­to­rul in­te­li­gen­ţei ar­ti­fi­cia­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.