Oa­me­nii pot fi iden­ti­fi­ca­ţi după rit­mul car­diac

Romania Libera - - Eveniment -

Iden­ti­ta­tea unui om poa­te fi ve­ri­fi­ca­tă de la dis­tan­ţă, cu aju­to­rul unui la­ser, în func­ţie de rit­mul unic al bă­tăi­lor ini­mi. Pe lis­ta de mă­suri bi­o­me­tri­ce de se­cu­ri­ta­te, ca­re in­clu­de am­pren­te­le, sca­na­rea fa­cia­lă şi chiar fe­lul mer­su­lui, in­tră acum şi rit­mul car­diac, ca­re poa­te fi şi el fo­lo­sit pen­tru a iden­ti­fi­ca cu ma­re pre­ci­zie o per­soa­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.