Cum poa­te fi „cârpit” bu­ge­tul lo­cal?

Romania Libera - - Incognito -

Din ba­nii adu­nați de la gă­lățeni, dar nu nu­mai din ta­xe și im­po­zi­te mă­ri­te, ci și din amen­zi. Pri­ma­rul Pucheanu a sta­bi­lit prin bu­ge­tul pe 2019 că Po­liția Lo­ca­lă va tre­bui să apli­ce amen­zi în va­loa­re de 11,7 mi­li­oa­ne de lei.Ba­za es­te amen­da­rea șo­fe­ri­lor, în pri­mul rând pen­tru par­că­ri­le ne­re­gu­la­men­ta­re, la ca­re sunt obli­gați din cau­ză că pri­mă­ria nu a con­stru­it su­fi­ci­en­te par­cări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.